Home

Lesmateriaal

Begeleiding

Agenda

Tarieven

Contact

Voor ledenBEGELEIDING

 
  Het is niet gemakkelijk Chinees puur door zelfstudie onder de knie te krijgen. De klanken en tonen zijn vreemd, karakters lijken moeilijk, en de grammatica behoeft toelichting. En, zoals bij iedere taal, helpt het een stok achter de deur te hebben om de woorden en zinspatronen te leren.

CHINESE MENTOR biedt u een breed begeleidingspakket en de persoonlijke ondersteuning van een ervaren docent.

Praktijkavond
Iedere 2e of 3e woensdagavond van de maand wordt in Utrecht een avond georganiseerd (zie agenda)Op die avond krijgt u een inleiding op de Chinese taal; we oefenen de tonen en klanken, en bespreken de regels voor het schrijven van karakters. Verder adviseren we u hoe u het beste te werk kunt gaan bij het leren van de Chinese taal, en we geven een demonstratie van het lesmateriaal en de aangeboden begeleidingsmogelijkheden. Bovendien kunt u kennis maken met de docent en contact leggen met studiegenoten.
We vinden het belangrijk dat u goed voorgelicht aan de studie begint, en we willen u helpen een  goede uitspraak aan te leren. Dat gaat moeilijker als u er alleen voorstaat, dus we bevelen deze praktijkavond  van harte aan.

Helpdesk
Gaandeweg uw studie zult u op vragen stuiten over de lesstof, of verdere uitleg willen over de grammatica. Hiervoor kunt u terecht bij uw docent. U stuurt een mail met uw vraag, en krijgt daarop doorgaans na 1 werkdag al een duidelijk antwoord. U kunt de helpdesk ook inschakelen om bijvoorbeeld zelfgeschreven teksten te laten nakijken, of om advies te vragen over de manier van studeren. De helpdesk is bemand door een professioneel docent. Blijf niet zitten met vragen, maar maak gebruik van uw docent, deze is u graag van dienst.

Volgtoetsen
Chinees leren gaat helaas niet vanzelf, een zekere dosis discipline is nodig. De lesstof moet veel herhaald worden en u moet uzelf controleren. Volgtoetsen kunnen u hierbij helpen. Na iedere 5 lessen kunt u een volgtoets van 45 minuten aanvragen; samen met de docent bepaalt u een tijdstip waarop de toets wordt afgenomen, per e-mail en telefoon. De toets bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel. In het schriftelijke deel toetsen we de woordkennis en grammatica middels vertalingen van en naar het Chinees. Dit gaat per e-mail en de resultaten bespreken we per telefoon. In het mondelinge deel toetsen we de spreek- en luistervaardigheid, middels resp. een dialoog en monoloog in het Chinees. Uw docent heeft zo de mogelijkheid uw uitspraak te corrigeren en krijgt inzicht in de knelpunten. Met die informatie kunt u dan vooruit met de volgende 5 lessen.
De volgtoetsen geven u een steun in de rug om voort te gaan met de studie, maar u bepaalt het tempo.

Website
U krijgt een log-in code om toegang te krijgen tot het site-gedeelte "voor leden". Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en extra oefenstof. Er is ook een forum waarop u contact kunt leggen met medestudenten; om ervaringen uit te wisselen, tips te delen, oproepen te doen om bijvoorbeeld samen te studeren enz. enz.
De website geeft u de mogelijkheid uw studie uit te diepen en leuker te maken.

Privé-les
Wanneer u uw studie wilt intensiveren, of eens persoonlijk begeleid wilt worden kunt u een privé-les aanvragen. Eén op één leert u veel; goede correctie op uw uitspraak, duidelijke uitleg over uw problemen met de stof en oefening op punten die volgens de docent aandacht behoeven. U kunt uiteraard ook een kleine groep organiseren (via een oproep op het Forum) om samen een les te nemen. De les kan eventueel plaatsvinden bij u thuis of op uw kantoor.